Chọn phim
Đã chọn: 0 (xem danh sách)
Dung lượng: 0 GB
Tổng số :
Facebook
Hỗ Trợ - Support
 • Kinh Doanh

  C Ngân Q10: 0928 500 555

 • C Hương Q10: 0928 110 111

 • A Vũ TB: 0928 116 111

 • A Trinh BT: 0966 567 999

 • A Dũng Hà Nội 0983 053 033

 • C Linh Hà Nội 0977 377 848

 • Tư Vấn - Hỗ Trợ

  A Đức Q10: 0966 345 999

 • A Tuấn QTB: 0928 116 111

 • A Trinh QBT: 0966 567 999

 • A Trinh BT: 0928 113 111

 • A Dũng Hà Nội 0983 053 033

 • C Linh Hà Nội 0977 377 848

 • DV Chép phim

  CN Q10 : 0928 110 111
  CN Q10 : 08 66576666

 • CN QTB : 0928 116 111
  CN QTB : 08 66577888

 • CN QBT : 0928 113 111
  CN QBT : 08 62881888

 • CN Hà Nội : 0983 053 033
  CN Hà Nội : 0977 377 848

 • Giao nhận chép phim

  CN HCM : 0928 113 111

 • CN Hà Nội: 0983 053 033

 • Hỗ Trợ : 0966 77 55 77
  Hỗ Trợ : 0966 30 2222

 • Email : hothanhtin@gmail.com

Bạn muốn tìm theo năm hoặc tìm theo tên phim thì đánh vô ô tìm phim. Ví dụ : 2010 hoặc avata

Phim mới cập nhật

Sắp xếp theo: Bộ lọc: Hiển thị theo:
Phim bộ DVD Đế Quốc Hoàng Kim - VNLT
Mã số: 8189
Phim bộ DVD Đế Quốc Hoàng Kim - VNLT
HD720      17.00 GB
phụ đề tiếng Việt
Phim bo DVD HQ Empire of Gold - VNLT (2013)
  Phim bộ DVD Đế Quốc Hoàng Kim - VNLT
Phim mới cập nhật
Phim bộ DVD Hàn Quốc. VN Lồng Tiếng. Khuyến cáo : Nên xem trên máy vi tính.
Phim bộ Thời Gian Vàng - VNLT
Mã số: 8188
Phim bộ Thời Gian Vàng - VNLT
HD720      13.00 GB
phụ đề tiếng Việt
Phim bo Golden Time - VNLT (2012)
  Phim bộ Thời Gian Vàng - VNLT
Phim mới cập nhật
Phim bộ Hàn Quốc . VN Lồng Tiếng
Phim bộ Đại Dịch Bệnh - VNLT
Mã số: 8187
Phim bộ Đại Dịch Bệnh - VNLT
HD720      5.00 GB
phụ đề tiếng Việt
Phim bo The Virus - VNLT (2013)
  Phim bộ Đại Dịch Bệnh - VNLT
Phim mới cập nhật
Phim bộ Hàn Quốc . VN Lồng Tiếng
Phim bộ Nữ Thần Lửa - VNLT
Mã số: 8186
Phim bộ Nữ Thần Lửa - VNLT
HD720      22.20 GB
phụ đề tiếng Việt
Phim bo The Goddess of Fire - VNLT (2013)
  Phim bộ Nữ Thần Lửa - VNLT
Phim mới cập nhật
Phim bộ Hàn Quốc . VN Lồng Tiếng
Phim bộ Hoa Kiem - VNLT
Mã số: 8185
Phim bộ Hoa Kiem - VNLT
HD720      27.30 GB
phụ đề tiếng Việt
Phim bo Sword and Flower - VNLT (2013)
  Phim bộ Hoa Kiem - VNLT
Phim mới cập nhật
Phim bộ Hàn Quốc . VN Lồng Tiếng
Phim bộ Mặt trời mọc của Joo - VNLT
Mã số: 8184
Phim bộ Mặt trời mọc của Joo - VNLT
HD720      22.30 GB
phụ đề tiếng Việt
Phim bo Master's Sun - VNLT (2013)
  Phim bộ Mặt trời mọc của Joo - VNLT
Phim mới cập nhật
Phim bộ Hàn Quốc . VN Lồng Tiếng
Phim bộ Luật Pháp Vô Tình - USLT
Mã số: 8183
Phim bộ Luật Pháp Vô Tình - USLT
HD720      10.40 GB
phụ đề tiếng Việt
Phim bo I hear your voice - USLT (2013)
  Phim bộ Luật Pháp Vô Tình - USLT
Phim mới cập nhật
Phim bộ Hàn Quốc . US Lồng Tiếng
Phim bo Thiên Thần Áo Trắng - VNLT
Mã số: 8182
Phim bo Thiên Thần Áo Trắng - VNLT
HD720      26.60 GB
phụ đề tiếng Việt
Phim bo Good Doctor - VNLT (2013)
  Phim bo Thiên Thần Áo Trắng - VNLT
Phim mới cập nhật
Phim bộ Hàn Quốc . VN Lồng Tiếng
Phim bộ Tùy Đường Diễn Nghĩa - VNLT
Mã số: 8181
Phim bộ Tùy Đường Diễn Nghĩa - VNLT
HD720      80.00 GB
phụ đề tiếng Việt
Phim bo Heroes of the Sui & Tang Dynasties - VNLT (2013)
  Phim bộ Tùy Đường Diễn Nghĩa - VNLT
Phim mới cập nhật
Phim bộ Trung Quốc . VN Lồng Tiếng
Phim bộ Long Môn Tiêu Cục - TM
Mã số: 8180
Phim bộ Long Môn Tiêu Cục - TM
HD720      29.00 GB
phụ đề tiếng Việt
Phim bo Longmen Express - TM (2013)
  Phim bộ Long Môn Tiêu Cục - TM
Phim mới cập nhật
Phim bộ Trung Quốc . Thuyết Minh Việt
Phim bộ Thiên Thiên Hữu Hỉ - TM
Mã số: 8179
Phim bộ Thiên Thiên Hữu Hỉ - TM
HD720      34.70 GB
phụ đề tiếng Việt
Phim bo A Happy Life - TM (2013)
  Phim bộ Thiên Thiên Hữu Hỉ - TM
Phim mới cập nhật
Phim bộ Trung Quốc . Thuyết Minh Việt
Phim bộ Tay Súng Truy Kích - DatPhiLT
Mã số: 8178
Phim bộ Tay Súng Truy Kích - DatPhiLT
HD720      37.40 GB
phụ đề tiếng Việt
Phim bo Sniper Standoff TVB - DatPhiLT (2013)
  Phim bộ Tay Súng Truy Kích - DatPhiLT
Phim mới cập nhật
Phim bộ HongKong . Vn Lồng Tiếng
Phim bộ Trả đũa - Phần 4
Mã số: 8177
Phim bộ Trả đũa - Phần 4
HD720      14.00 GB
phụ đề tiếng Việt
Phim bo Strike Back S04 (2013)
  Phim bộ Trả đũa - Phần 4
Phim mới cập nhật
Phim bộ Truyền Hình Mỹ . Phụ đề Việt.
Phim bộ Trả đũa - Phần 3
Mã số: 8176
Phim bộ Trả đũa - Phần 3
HD720      17.00 GB
phụ đề tiếng Việt
Phim bo Strike Back S03 (2012)
  Phim bộ Trả đũa - Phần 3
Phim mới cập nhật
Phim bộ Truyền Hình Mỹ . Phụ đề Việt.
Phim bộ Nhà Văn Phá Án - Phần 5
Mã số: 8175
Phim bộ Nhà Văn Phá Án - Phần 5
HD720      32.00 GB
phụ đề tiếng Việt
Phim bo Castle - S05 (2012)
  Phim bộ Nhà Văn Phá Án - Phần 5
Phim mới cập nhật
Phim bộ Truyền Hình Mỹ. Phụ đề Việt. **** Ghi Chú ***** Phần 6 đang chiếu (on Air Nov-02) trên StarTV
Phim bộ Nhà Văn Phá Án - Phần 4
Mã số: 8174
Phim bộ Nhà Văn Phá Án - Phần 4
HD720      20.00 GB
phụ đề tiếng Việt
Phim bo Castle - S04 (2012)
  Phim bộ Nhà Văn Phá Án - Phần 4
Phim mới cập nhật
Phim bộ Truyền Hình Mỹ. Phụ đề Việt
Phim bộ Nhà Văn Phá Án - Phần 3
Mã số: 8173
Phim bộ Nhà Văn Phá Án - Phần 3
HD720      26.00 GB
phụ đề tiếng Việt
Phim bo Castle - S03 (2011)
  Phim bộ Nhà Văn Phá Án - Phần 3
Phim mới cập nhật
Phim bộ Truyền Hình Mỹ. Phụ đề Việt
Phim bộ Nhà Văn Phá Án - Phần 2
Mã số: 8172
Phim bộ Nhà Văn Phá Án - Phần 2
HD720      26.00 GB
phụ đề tiếng Việt
Phim bo Castle - S02 (2010)
  Phim bộ Nhà Văn Phá Án - Phần 2
Phim mới cập nhật
Phim bộ Truyền Hình Mỹ. Phụ đề Việt
Phim bộ Nhà Văn Phá Án - Phần 1
Mã số: 8171
Phim bộ Nhà Văn Phá Án - Phần 1
HD720      11.00 GB
phụ đề tiếng Việt
Phim bo Castle - S01 (2009)
  Phim bộ Nhà Văn Phá Án - Phần 1
Phim mới cập nhật
Phim bộ Truyền Hình Mỹ. Phụ đề Việt
Phim bộ Breaking Bad S05 Phần 2
Mã số: 8170
Phim bộ Breaking Bad S05 Phần 2
HD720      9.00 GB
phụ đề tiếng Việt
Phim bo Breaking Bad S05 Part 2 (2013)
  Phim bộ Breaking Bad S05 Phần 2
Phim mới cập nhật
Phim bộ Truyền Hình Mỹ. Phụ đề Việt
Đêm Kinh Hoàng
Mã số: 8169
Đêm Kinh Hoàng
HD720      4.00 GB
phụ đề tiếng Việt
Silent Night (2012)
  Đêm Kinh Hoàng
Phim mới cập nhật
Phiên bản 720p. Phụ đề Việt. Tại một thị trấn nhỏ xa xôi miền Trung nước Mỹ, mọi người đang háo hức đón chờ đêm Giáng Sinh, nhà cửa đường phố được trang hoàng lộng lẫy, những ánh đèn màu nhấp nháy được giăng khắp trên những con đường, lễ hội đã sẳn sàng, những ông già Noel đi khắp mọi nhà phân phát kẹo bánh cho trẻ thơ, nhưng họ không hề biết rằng đang có những vụ giết người dã man…. Lực lượng cảnh sát ít ỏi của thị trấn được tung ra từng góc phố, từng căn nhà để truy bắt tên tội phạm giết người hàng loạt mà họ phát hiện qua chiếc camera tình cờ quay được thủ phạm là một…..ông già Noel.
Đêm Kinh Hoàng
Mã số: 8168
Đêm Kinh Hoàng
HD1080      9.60 GB
phụ đề tiếng Việt
Silent Night (2012)
  Đêm Kinh Hoàng
Phim mới cập nhật
Phiên bản 1080p. Phụ đề Việt. Tại một thị trấn nhỏ xa xôi miền Trung nước Mỹ, mọi người đang háo hức đón chờ đêm Giáng Sinh, nhà cửa đường phố được trang hoàng lộng lẫy, những ánh đèn màu nhấp nháy được giăng khắp trên những con đường, lễ hội đã sẳn sàng, những ông già Noel đi khắp mọi nhà phân phát kẹo bánh cho trẻ thơ, nhưng họ không hề biết rằng đang có những vụ giết người dã man…. Lực lượng cảnh sát ít ỏi của thị trấn được tung ra từng góc phố, từng căn nhà để truy bắt tên tội phạm giết người hàng loạt mà họ phát hiện qua chiếc camera tình cờ quay được thủ phạm là một…..ông già Noel.
Đồn Cảnh Sát Ma
Mã số: 8167
Đồn Cảnh Sát Ma
HD720      8.00 GB
phụ đề tiếng Việt
R.I.P.D. = Rest In Peace Department (2013)
  Đồn Cảnh Sát Ma
Phim mới cập nhật
Phiên bản 720p. Thuyết minh , Phụ đề Việt. Dựa trên truyện tranh Rest In Peace Department của Peter M. Lenkov, bộ phim kể về Đồn cảnh sát ma chuyên săn lùng những linh hồn tội phạm muốn gây hại cho thế giới con người. Chỉ khi phục vụ được 100 năm tại đây, vị cảnh sát vừa chết mới có cơ hội điều tra cái chết của mình. Bộ phim xoay quanh bộ đôi cảnh sát, một đã chết 100 năm, một thì vừa mới chết cùng hợp lực chiến đấu. Sau khi bị sát hại, Nick gia nhập R.I.P.D. Anh hợp tác cùng đội quân với những nhiệm vụ cam go phía trước cũng như tìm hiểu thủ phạm đã mưu sát mình.
Đồn Cảnh Sát Ma
Mã số: 8166
Đồn Cảnh Sát Ma
HD1080      9.00 GB
phụ đề tiếng Việt
R.I.P.D. = Rest In Peace Department (2013)
  Đồn Cảnh Sát Ma
Phim mới cập nhật
Phiên bản 1080p. Thuyết minh , Phụ đề Việt. Dựa trên truyện tranh Rest In Peace Department của Peter M. Lenkov, bộ phim kể về Đồn cảnh sát ma chuyên săn lùng những linh hồn tội phạm muốn gây hại cho thế giới con người. Chỉ khi phục vụ được 100 năm tại đây, vị cảnh sát vừa chết mới có cơ hội điều tra cái chết của mình. Bộ phim xoay quanh bộ đôi cảnh sát, một đã chết 100 năm, một thì vừa mới chết cùng hợp lực chiến đấu. Sau khi bị sát hại, Nick gia nhập R.I.P.D. Anh hợp tác cùng đội quân với những nhiệm vụ cam go phía trước cũng như tìm hiểu thủ phạm đã mưu sát mình.
Người Đàn Ông Thép - TM
Mã số: 8165
Người Đàn Ông Thép - TM
HD720      13.00 GB
phụ đề tiếng Việt
Man of Steel - TM (2013)
  Người Đàn Ông Thép - TM
Phim mới cập nhật
Phiên bản 720p. Thuyết minh, Phụ đề Việt. Man of Steel là tên gọi cho sự trở lại của Siêu nhân - Superman, do Zachary Snyder làm đạo diễn, với sự hậu thuẫn của bộ đôi biên kịch chuyên trị dòng phim siêu anh hùng mát tay nhất hiện nay: Christopher Nolan và David S. Goyer.Dựa vào cuốn truyện tranh về Siêu Nhân, bộ phim nói về Clark Kent/Kal-El, một phóng viên trẻ ngoài 20 tuổi luôn cảm thấy lạc lõng bởi trong anh có một sức mạnh nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Được gửi đến Trái đất nhiều năm trước từ hành tinh xa xôi, tân tiến mang tên Krypton, Clark luôn bị dằn vặt bởi câu hỏi duy nhất: Tại sao tôi lại ở nơi này?
Người Đàn Ông Thép - TM
Mã số: 8164
Người Đàn Ông Thép - TM
HD1080      17.00 GB
phụ đề tiếng Việt
Man of Steel - TM (2013)
  Người Đàn Ông Thép - TM
Phim mới cập nhật
Phiên bản 1080p. Thuyết minh, Phụ đề Việt. Man of Steel là tên gọi cho sự trở lại của Siêu nhân - Superman, do Zachary Snyder làm đạo diễn, với sự hậu thuẫn của bộ đôi biên kịch chuyên trị dòng phim siêu anh hùng mát tay nhất hiện nay: Christopher Nolan và David S. Goyer.Dựa vào cuốn truyện tranh về Siêu Nhân, bộ phim nói về Clark Kent/Kal-El, một phóng viên trẻ ngoài 20 tuổi luôn cảm thấy lạc lõng bởi trong anh có một sức mạnh nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Được gửi đến Trái đất nhiều năm trước từ hành tinh xa xôi, tân tiến mang tên Krypton, Clark luôn bị dằn vặt bởi câu hỏi duy nhất: Tại sao tôi lại ở nơi này?
Siêu Anh Hùng 2
Mã số: 8163
Siêu Anh Hùng 2
HD720      3.20 GB
phụ đề tiếng Việt
Kick Ass 2 (2013)
  Siêu Anh Hùng 2
Phim mới cập nhật
Bộ phim Đá Đít 2, tựa gốc là Kick-Ass 2 là bộ phim thuộc thể loại phim hài hước của điện ảnh mỹ, bộ phim được thực hiện do đạo diễn Jeff Wadlow, cùng sự góp mặt của các diễn viên như: Aaron Taylor-Johnson, Chloë Grace Moretz, Christopher Mintz-Plasse, được phát hành bởi hãng sản xuất phim Universal Pictures, Marv Films, Plan B Entertainment vào năm 2013, bộ phim Đá Đít 2 kể về bộ đôi Dave kick-Ass Lizewski và Mindi Hit-girl Macready không chỉ thản nhiên trên đường như phần trước mà phải chống trả với kẻ thù Red Mist. Còn Red Mist không chỉ tự thiết kế một bộ quần áo đặc biệt, tự nhận mình là ‘supervallian’ mà chàng ta còn tụ tập hẳn một đội quân xấu xa để hạ gục anh hùng Kick-Ass và Hit-girl nhằm trả thù cho cha mình.
Địch Nhân Kiệt : Rồng Biển Trỗi Dậy - TM
Mã số: 8162
Địch Nhân Kiệt : Rồng Biển Trỗi Dậy - TM
HD720      3.20 GB
phụ đề tiếng Việt
Young Detective Dee Rise Of The Sea - TM (2013)
  Địch Nhân Kiệt : Rồng Biển Trỗi Dậy - TM
Phim mới cập nhật
Phim hành động võ thuật HongKong. Thuyết minh Việt.
Đánh Thức Dục Vọng - TM
Mã số: 8161
Đánh Thức Dục Vọng - TM
HD720      2.00 GB
phụ đề tiếng Việt
The Puppet - TM (2013)
  Đánh Thức Dục Vọng - TM
Phim mới cập nhật
Phim kinh dị Hàn Quốc. Thuyết minh Việt
Đại Dịch Cúm - TM
Mã số: 8160
Đại Dịch Cúm - TM
HD720      4.00 GB
phụ đề tiếng Việt
The Flu - TM (2013)
  Đại Dịch Cúm - TM
Phim mới cập nhật
Một nhóm người bị vận chuyển trái phép trong một container đến Bundang, phía nam Hàn Quốc. Trên container, một người trong nhóm mang virus lây nhiễm chết người. Byung Ki (Lee Hee Joon đóng) và Byoung Woo (Lee Sang Yeob đóng) lái chiếc container đã thả những người nhập cư này. Họ đã sớm phát hiện ra tất cả người nhập cư đều chết, ngoại trừ một người đàn ông. Hàng ngàn người bị nhiễm virus chết người này mỗi giờ, và sẽ chết sau 36 giờ nhiễm bệnh. Toàn bộ khu ngoại ô Bundang được chính phủ cách ly trong sự nổ lực hết mình để ngăn chặn sự lây lan nhiều hơn nữa của virus. Anh chàng cứu hỏa Kang Ji Koo (Jang Hyuk đóng) là một trong số những người bị cách ly. Bác sỹ Kim In Hae (Soo Ae đóng) là một trong những người đầu tiên phản ứng với nạn bùng phát của virus. Cô nghi ngờ con gái của mình (Park Min Ha đóng) bị lây nhiễm virus. Do đó cô và anh lính cứu hỏa Kang Ji Koo đã cùng nhau làm việc cật lực trong cuộc đua thời gian để tìm ra phương cách chữa bệnh
Học Trò Du Côn
Mã số: 8159
Học Trò Du Côn
HD720      3.00 GB
phụ đề tiếng Việt
Paparoti (2013)
  Học Trò Du Côn
Phim mới cập nhật
Phim kể về Jang-ho – chàng nam sinh trung học thiên tài, cũng là “hoàng tử” của băng nhóm du côn luôn mơ trở thành một danh ca nổi tiếng . Sang-jin, thầy giáo thanh nhạc địa phương cũng là một ca sĩ hết thời đã tìm cách giúp đỡ cậu chàng đạt được ước mơ dù cho nhiều rắc rối đã xảy ra khi anh phải chỉ dẫn cậu học trò “nguy hiểm” này.
"Paradies: Glaube" (original title)
Mã số: 8158
"Paradies: Glaube" (original title)
HD1080      12.00 GB
phụ đề tiếng Anh
Paradise: Faith (2012)
  "Paradies: Glaube" (original title)
Phim mới cập nhật
2 wins & 2 nominations. Phim tình cảm - tâm lý do Đức hợp tác cùng Pháp sản xuất. Phụ đề Anh
Mùa Hè Tháng 2
Mã số: 8157
Mùa Hè Tháng 2
HD1080      6.50 GB
phụ đề tiếng Anh
Summer In February (2013)
  Mùa Hè Tháng 2
Phim mới cập nhật
Dựa trên cuốn tiểu thuyết Jonathan Smith, bộ phim kể về câu chuyện thực sự về tình yêu, tự do và vụ những vụ bê bối trong một thuộc địa ở Cornwall trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất.
Thiếu Lâm Tự
Mã số: 8156
Thiếu Lâm Tự
HD720      5.00 GB
phụ đề tiếng Việt
Shao Lin Si (1982)
  Thiếu Lâm Tự
Phim mới cập nhật
"Thiếu Lâm tự" là câu chuyện kể về một chàng trai quyết tâm rèn luyện mình để có thể tự tay giết chết kẻ thù giết cha và phản bội Hoàng đế. Đại Đường đang trải qua những năm tháng khắc nghiệt nhất, Hoàng đế trẻ nhà Đường bị một trong những tướng lĩnh thân cận của mình phản bội. Sau đó hắn ta nghiễm nhiên trở thành Hoàng đế tại thủ phủ phía đông Đại Đường. Được sự trợ giúp từ một tên tay sai độc ác, bọn chúng hành hạ dã man và sát hại không biết bao nhiêu nô lệ làm nô dịch cho chúng. Con trai của một nô lệ đã trốn thoát được với ý định đến chùa Thiếu Lâm quyết học kungfu để trả món nợ máu. Tại Thiếu Lâm, chàng trai trẻ đã được các nhà sư cứu vớt, chữa lành vết thương và ra sức dạy võ. Trong một môi trường thử thách khắc nghiệt của nhà Phât, liệu chàng trai có đủ nghị lực để chiến thắng bản thân mình, rèn giũa thành tài để trả mối thù cho cha và cho cả đất nước?
Tìm Kiếm Ngọn Lửa
Mã số: 8155
Tìm Kiếm Ngọn Lửa
HD720      6.50 GB
phụ đề tiếng Việt
Quest for Fire A.K.A La guerre du feu (1981)
  Tìm Kiếm Ngọn Lửa
Phim mới cập nhật
Won 1 Oscar. Another 10 wins & 7 nominations.
Người Phiên Dịch
Mã số: 8154
Người Phiên Dịch
HD720      4.40 GB
phụ đề tiếng Việt
The Interpreter (2005)
  Người Phiên Dịch
Phim mới cập nhật
4 wins & 1 nomination. Silvia Broome (Nicole Kidman), cô thông ngôn gốc Phi của Liên Hiệp Quốc, đã tình cờ nghe được một âm mưu chết người chống lại đại diện của châu Phi chuẩn bị phát biểu trước Tổng hội đồng của LHQ. Nhận ra cô có thể trở thành mục tiêu tấn công của những kẻ thích khách, Silvia cố gắng hết sức ngăn chặn kế hoạch đó… chỉ khi cô có thể sống sót đủ lâu để thuyết phục ai đó. Tobin Keller (Sean Pean), người đại diện của liên bang chịu trách nhiệm bảo vệ cho cô thông ngôn, lại nghi ngờ cô có thể không nói sự thật. Silvia và Tobin nhìn cuộc sống từ nhiều hướng khác nhau: một người tin vào sức mạnh và sự thiêng liêng của lời nói, một người “đọc” người khác qua hành động, bất kể người đó có nói gì chăng nữa.
Bạn đã chọn:
0 GB |
Lựa list chép phim | Lựa thiết bị HD | Combo khuyến mãi giá rẻ | Liên hệ |